Diabetestraining

Diabetes training is een speciaal trainingsprogramma voor mensen met Diabetes Mellitus
(suikerziekte). Diabetes Mellitus is een veel voorkomende ziekte en uit onderzoek is gebleken dat de verwachting is dat het aantal diabetes patiënten tussen 2000 en 2020 met 35,7 % zal stijgen.
Ook is gebleken dat een gezonde leefstijl de kans op het krijgen van Diabetes Mellitus aanzienlijk verkleint. Bij een gezonde leefstijl hoort ook voldoende bewegen.
Bij mensen met Diabetes Mellitus heeft lichamelijke activiteit een gunstige invloed op de preventie en het beloop van de ziekte. De kans op het krijgen van bijvoorbeeld hart en vaatziekten en botontkalking neemt af.

De inhoud van de training

Eerst is er een intake gesprek, waarin uitgelegd wordt wat de cliënt kan verwachten en de trainingsdoelen worden geformuleerd. Daarna volgt het onderzoek:
Er wordt met vragenlijsten gewerkt over beweeggedrag,
er wordt gevraagd naar andere aandoeningen.
Er wordt een conditietest afgenomen, krachttesten en gezondheidstesten.
Na de uitslagen van het onderzoek wordt een individueel beweegprogramma opgesteld.
Het is een programma van 13 weken, een keer per week . Verder wordt geadviseerd minimaal nog een keer per week dezelfde inspanning te leveren, bijvoorbeeld door te wandelen, fietsen, zwemmen.
Na de 13 weken volgen een aantal hertesten en wordt beoordeeld of de trainingsdoelen behaald zijn.

Resultaat

De effecten op langer termijn van regelmatig bewegen zijn:
– betere handhaving van de gewenste bloedsuikerspiegel
– verbeterde glucosetolerantie
– verbeterde gevoeligheid voor insuline, waardoor minder medicijnen nodig zijn
– gunstig effect op lichaamsgewicht en het vetpercentage
– gunstig effect op de bloeddruk
– verminderd risico op hart en vaatziekten
– vergroting botdichtheid

Wanneer diabetes training

De doelgroep waarvoor dit protocol van toepassing is, zijn cliënten met de diagnose Diabetes die verantwoord willen leren bewegen met deze aandoening.
Het doel is om door het aanbieden van begeleide en geprotocolleerde training en gestructureerde cliëntenvoorlichting de cliënt beter in staat te stellen op verantwoorde wijze veilig en effectief te bewegen met Diabetes.

Inclusiecriteria

  1. Diagnose Diabetes Mellitus, type I of II
  2. Verwijzing van een arts
  3. Is bereid tot het aangaan van behandelovereenkomst

Exclusiecriteria

1.       Contra-indicaties voor bewegen
2.       Onstabiele bloedsuiker
3.       Bloedsuiker van 3,5 mmol/l of lager
4.       Bloedsuiker van 15 mmol/l of hoger
Exclusies kunnen vervallen na overleg met arts.

De trainer

De trainer heeft een speciale opleiding gevolgd bij Het Gezonde Net voor de doelgroepcursus Diabetes Mellitus.

Verwijzing, kosten en vergoeding

Na een verwijzing van huisarts of specialist kunt u een afspraak maken voor Diabetes training.
Een aantal zorgverzekeraars vergoedt geheel of gedeeltelijk de cursus. Informeert u dit bij uw zorgverzekeraar.

Aanmelden of informatie:

  • Telefoon:  0228 – 58 22 70