Visie en missie – Fysio-WFO – Wervershoof
Header afbeelding

Fysio-WFO

Welkom bij Fysio-WFO.

Gastvrijheid, zorg met een glimlacht en een goede sfeer staan centraal. Met een team van 6 fysiotherapeuten en 3 FysioSporttrainers kunnen we dankzij verschillende specialisaties aan ieders hulpvraag voldoen.

Visie en missie

Missie van het bedrijf

Bedrijf, dat mensen die problemen hebben met bewegen, in de breedste zin des woord, behandelt, begeleidt, adviseert en coacht, om zo hun probleem op te lossen.

Onze visie

Een actieve organisatie, met veel gespecialiseerde mensen, die een hoogwaardig product biedt, zodat alle mensen die problemen met het bewegingsapparaat hebben ook bij ons terecht kunnen. Gebruik makend van zowel individuele begeleiding als groepen (doelgroepen) met regionale uitstraling.

In onze praktijk wordt er naar gestreefd verantwoorde en doelgerichte zorg aan de patiënten aan te bieden.

Met verantwoorde zorg wordt bedoeld

De zorg dient ‘doelmatig, doeltreffend en patiëntgericht’ te zijn. Dit houdt in dat de behandeling zo goed mogelijk aansluit bij de patiënt opdat een zo optimaal mogelijk behandelresultaat verwacht wordt en de patiënt tevreden is. Ook preventie en goede voorlichting naar en met de patiënt zijn hierbij van belang.

Hiertoe wordt in de praktijk getracht invulling te geven aan de in onze beroepsgroep geldende visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid. Het  management van de praktijk hanteert een kwaliteitsbeleid met als doel verantwoorde zorg leveren voor de patiënten en natuurlijk om de bedrijfsvoering van de praktijk zo goed mogelijk te besturen. Dit beleid heeft structuur gekregen met het opstellen en implementeren van het ISO-HKZ Kwaliteitshandboek in de praktijk.