Samenwerking – Fysio-WFO – Wervershoof
Header afbeelding

Fysio-WFO

Welkom bij Fysio-WFO.

Gastvrijheid, zorg met een glimlacht en een goede sfeer staan centraal. Met een team van 6 fysiotherapeuten en 3 FysioSporttrainers kunnen we dankzij verschillende specialisaties aan ieders hulpvraag voldoen.

Samenwerking

Het Gezonde Net

Het Gezonde Net is een netwerk van licentienemers die als ondernemers actief zijn in de markt van gezondheid en beweging. Een netwerk van ruim 50 centra die met elkaar samenwerken om de kansen op deze markt beter te benutten.
Vanuit Het Gezonde Net wordt gerichte aandacht besteed aan de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. De missie van Het Gezonde Net is om haar licentienemers actief te steunen bij het benutten van de nieuwe kansen in de markt. Hiervoor zijn producten en diensten ontwikkeld gericht op verschillende doelgroepen.

Visie op gezondheid

Het Gezonde Net geeft met het concept Rondom Gezond© haar visie op gezondheid. Het concept gaat uit van het feit dat een mens continue in beweging is en dat, wil er sprake zijn van gezondheid, er evenwicht moet zijn tussen de fysieke en mentale, maar ook de sociale en spirituele aspecten. Bewustzijn en bewustwording zijn noodzakelijk om gezond te zijn en gezond te blijven. Daarbij is gezondheid meer dan de afwezigheid van ziekte. Ook welbevinden, plezier en kwaliteit van leven maken onderdeel uit van het begrip gezondheid. Gebaseerd op deze visie is het concept Rondom Gezond© ontwikkeld. Een concept dat uitgaat van bewegen waarin verschillende interventiemomenten worden onderscheiden.

Voor meer informatie:
www.hetgezondenet.nl

 

Schoudernetwerk Noord-Holland Noord

Annette Bleeker-Koomen is lid van Schoudernetwerk Noord-Holland Noord.
Zie www.snnhn.nl
Dit netwerk bestaat uit 3 regionale Schouderwerkgroepen , verbonden aan het regionale ziekenhuis.

De Schouderwerkgroep Hoorn bestaat uit schouderfysiotherapeuten en orthopeed de heer J. Wijgman van het Dijklander Ziekenhuis. Iedere maand is er in het Dijklander Ziekenhuis een speciaal combi-spreekuur voor schouderpatiënten, waarbij zowel de fysiotherapeut als de orthopeed de patiënt onderzoekt. Annette Bleeker-Koomen is dan een van die therapeuten. Samen met de patiënt komen ze zo tot een behandelvoorstel. De schouderwerkgroep houdt zich daarnaast bezig met het vergaren en toepassen van de meest recente inzichten en technieken op het gebied van diagnostiek en behandeling van de schouder en bijbehorende gewrichten en structuren. Het grote voordeel is de korte lijnen voor overleg en doorverwijzen van eerste naar tweede lijn en omgekeerd. Ook hebben de fysiotherapeuten inzage in beeldvormend materiaal, zoals röntgenfoto’s, echo-onderzoek en MRI opnames.

Aanmelden of informatie: