Samenwerking

Sportpoli Westfries Gasthuis

Fysio-WFO heeft middels Lenneke van der Lans, Master Sportfysiotherapeut een samenwerking met de sportpoli van het Westfries Gasthuis in Hoorn, samen met nog 7 andere regionale sportfysiotherapeuten.
Deze sportfysiotherapeuten draaien ook mee tijdens de spreekuren, waardoor de sporters naast een sportmedisch, ook een gericht sportfysiotherapeutisch advies krijgen. Eventueel wordt de sporter behandeld bij een van de deelnemende sportfysiotherapeuten.
Voor meer informatie:
www.westfriesgasthuis.nl/sport

 

Het Gezonde Net

Het Gezonde Net is een netwerk van licentienemers die als ondernemers actief zijn in de markt van gezondheid en beweging. Een netwerk van ruim 125 centra die met elkaar samenwerken om de kansen op deze markt beter te benutten.
Vanuit Het Gezonde Net wordt gerichte aandacht besteed aan de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. De missie van Het Gezonde Net is om haar licentienemers actief te steunen bij het benutten van de nieuwe kansen in de markt. Hiervoor zijn producten en diensten ontwikkeld gericht op verschillende doelgroepen.

Visie op gezondheid

Het Gezonde Net geeft met het concept Rondom Gezond© haar visie op gezondheid. Het concept gaat uit van het feit dat een mens continue in beweging is en dat, wil er sprake zijn van gezondheid, er evenwicht moet zijn tussen de fysieke en mentale, maar ook de sociale en spirituele aspecten. Bewustzijn en bewustwording zijn noodzakelijk om gezond te zijn en gezond te blijven. Daarbij is gezondheid meer dan de afwezigheid van ziekte. Ook welbevinden, plezier en kwaliteit van leven maken onderdeel uit van het begrip gezondheid. Gebaseerd op deze visie is het concept Rondom Gezond© ontwikkeld. Een concept dat uitgaat van bewegen waarin verschillende interventiemomenten worden onderscheiden.

Voor meer informatie:
http://www.hetgezondenet.nl

 
Schoudernetwerk Noord-Holland Noord

Annette Bleeker-Koomen en Sander Laan zijn lid van Schoudernetwerk Noord-Holland Noord.
Zie http://www.snnhn.nl.
Dit netwerk bestaat uit 3 regionale Schouderwerkgroepen , verbonden aan het regionale ziekenhuis.

De Schouderwerkgroep Hoorn bestaat uit schouderfysiotherapeuten en orthopeed de heer J. Wijgman van het Westfries Gasthuis (WFG). Iedere maand is er in het WFG een speciaal combi-spreekuur voor schouderpatiënten, waarbij zowel de fysiotherapeut als de orthopeed de patiënt onderzoekt. Annette Bleeker is dan een van die therapeuten in het WFG. Samen met de patiënt komen ze zo tot een behandelvoorstel. De schouderwerkgroep houdt zich daarnaast bezig met het vergaren en toepassen van de meest recente inzichten en technieken op het gebied van diagnostiek en behandeling van de schouder en bijbehorende gewrichten en structuren. Het grote voordeel is de korte lijnen voor overleg en doorverwijzen van eerste naar tweede lijn en omgekeerd. Ook hebben de fysiotherapeuten inzage in beeldvormend materiaal, zoals röntgenfoto’s, echo-onderzoek en MRI opnames.

Aanmelden of informatie:

  • Telefoon:  0228 – 58 22 70