Directe toegankelijkheid fysiotherapie

Een verwijzing van de (huis)arts is niet nodig om naar een fysio- of manueeltherapeut te gaan.

Heeft u klachten aan het bewegingsapparaat dan kunt u direct een afspraak met ons maken.

Doormiddel van een vraaggesprek inventariseert de fysio- en of manueeltherapeut of uw klachten een indicatie zijn voor een behandeling. In het vraaggesprek worden er een aantal vragen gesteld die nodig zijn om te beoordelen of wij u daadwerkelijk zonder verwijzing in behandeling kunnen nemen.