Privacy beleid – Fysio-WFO – Wervershoof
Header afbeelding

Fysio-WFO

Welkom bij Fysio-WFO.

Gastvrijheid, zorg met een glimlacht en een goede sfeer staan centraal. Met een team van 6 fysiotherapeuten en 3 FysioSporttrainers kunnen we dankzij verschillende specialisaties aan ieders hulpvraag voldoen.

Privacy beleid

Privacyverklaring voor registratie persoonsgegevens Fysio-WFO

Ten behoeve van het opstellen van een behandelplan in onze fysiotherapiepraktijk Fysio-WFO, zijn wij genoodzaakt om diverse persoonsgegevens van u te registreren.

Bij de registratie daarvan zijn wij gehouden aan de wet AVG die per 25 mei 2018 de wet bescherming persoonsgegevens vervangt.

Ten behoeve van deze wet brengen wij u met deze verklaring op de hoogte van de  doelen, methode en bewaartermijn van de gegevens en tevens geven wij aan welke gegevens wij van u verzamelen. In het geval van verstrekking van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers, andere (para)medische disciplines en andersoortig vragen wij uw nadrukkelijke toestemming.

Belangrijk om te weten is dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

  • N.A.W. gegevens,
  • Medische gegevens in uw elektronisch patiëntendossier ( EPD)
  • Verwijzingen, opgevraagde brieven en verslagen worden ook opgenomen in het EPD.

Bent u verplicht tot het verstrekken van deze gegevens?

Helaas kunnen wij zonder de verstrekking van uw gegevens geen behandelplan voor u maken. Echter, u beslist zelf of en welke gegevens wij van u mogen verzamelen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden gedurende 15 jaar bewaard bij Fysio-WFO.

Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens verzamelen wij met Intramed-Plus. Ook de vragenlijsten worden hier verzameld. Het dossier dat wij met uw gegevens maken bewaren wij gedurende 15 jaar. De plaats waar wij uw gegevens bewaren is de firma Vanad Comvio in een beveiligde  digitale omgeving op een externe server.

Deze is beveiligd tegen ongewenst gebruik middels een wachtwoord dat uitsluitend bij uw therapeut/onze medewerkers bekend is.

Dhr. T.W. Bakker is verantwoordelijk voor de beveiligde opslag en doelmatige verzameling van uw gegevens. Dit is tevens de persoon die u kunt aanspreken bij twijfel of vermoeden tot oneigenlijk gebruik van uw gegevens.

Uw gegevens blijven tevens binnen de grenzen van de EU.

Middels Back-ups borgen wij uw gegevens en zijn deze te allen tijde weer terug te halen bij een eventuele crash van onze PC’s.

 Uw rechten

U kunt de gegevens die wij van u registreren te allen tijde inzien en rectificeren. Wanneer u wenst dat wij de gegevens, die wij van u bewaren, vernietigen dan kunt u dat bij ons aangeven.

U kunt tevens bezwaar aan ons bekend maken tot overdragen van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers of anderszins.

U kunt zich, in geval van vragen en problemen, wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke van onze praktijk. De contactgegevens zijn als volgt:

T.W. Bakker 0228-582270 of via e-mail: info@fysio-wfo.nl

U kunt zich ook met een klacht wenden tot de daarvoor bevoegde autoriteit. Dit conform ons klachtenreglement.

Verder heeft u het recht tot het indienen van een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Door ondertekening van het VVT  document verklaart u,  dat u alles wat bovenstaand is beschreven begrepen hebt en dat u akkoord gaat met het bepaalde in bovenstaand schrijven.