Hart-, vaat- en longfysiotherapie

Hart- en vaatziekten en ziekten van de longen en luchtwegen komen heel veel voor. Iedereen kent wel iemand die een aandoening aan het hart of longen heeft.

Zorg

Deze aandoeningen hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van leven en beperken het aantal gezonde levensjaren. Het zijn dan ook twee van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat training en deskundige begeleiding noodzakelijk is voor mensen met bijvoorbeeld hartfalen en COPD (chronische aandoening van de luchtwegen). De HVL-fysiotherapeut is deskundig om u te helpen. Onder andere bij het op peil brengen of verbeteren van uw conditie door oefeningen en/of het aanleren van ademtechnieken en –tempo. Door de diverse oefeningen krijgt u het gevoel meer controle te hebben over uw aandoening. Fysiotherapie helpt u om uw levensgewoontes en levensstijl positief te veranderen. Uw HVL-fysiotherapeut Dik Bakker biedt in samenwerking met andere disciplines de beste zorg voor u en uw omgeving. U kunt altijd een afspraak maken om uw situatie te inventariseren en in overleg met uw huisarts en of specialist een therapietraject ingaan.